Elin Woksepp Åleheim. Rememberance. Olja på duk. 70x58cm. 2018

Kommande
Sju sinnen. Grupputställning. Ölands Museum. Himmelsberga. Juni 2019
Stipendiatutställning. Galleri Helle Knudsen. Stockholm. Augusti 2019
Separatutställning. Teatergalleriet. Kalmar. September 2019